Funk

 

ALBERT SPEER

Speer

Albert Speer oli saksa päritolu arhitekt, kes vastutas Teise maailmasõja ajal Kolmandas Riigis Relvastuse ja Laskemoona Ministee- riumi juhtimise eest. Ministeeriumi tippame- tnikuna oli Speer Adolf Hitleri peaarhitekt. Olles ainus nats, kes „tunnistas oma süüd ja kahetses oma tegusid", tunnistas ta Nürnbergi kohtuistungite ajal isiklikku vastutust. Oma memuaarides on ta avaldanud kahjutunnet natsirežiimi sooritatud kuritegude pärast. Tema tegelik osalus juutide tagakiusamises ja teadlikkus holokaustist on tänapäevani vaidluse all.