EESTI SÕJAMEESTE PÄRNU ÜHENDUS

 :

EESTI SÕJAMEESTE PÄRNU ÜHENDUS

 

Eesti Sõjameeste Pärnu Ühenduse  asutamiskoosolek toimus 26. oktoobril 1991. aastal Pärnus, Esplanaadi tänav 10. Koosolekust võttis osa 127 endist sõjameest. Loodava sõjameeste ühenduse eesmärgiks oli Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise nimel ükskõik millisel viisil kommunistliku režiimi vastu võidelnute ja selle režiimi poolt kannatada saanute mälestust pühaks pidavate Pärnu linna ja Pärnu maakonnas elavate sendiste vabadusvõitlejate ja sõjameeste vabatahtlik koondamine klubilisse tegevusse.

Asutamiskoosolek otsustas, et loodava sõjameeste ühenduse juhtimisorganiteks on ühenduse liikmetest koosnev üldkogu ja viimase poolt üheks aastaks valitav juhatus. Vastavalt koosolijate poolt vastu võetud põhikirja projektile oli loodav ESPÜ Pärnu linnas tegutsev mittetulunduslik ühing, mis kantakse Pärnu linnavalitsuse registrisse. Üldkoosolek valis seitsmeliikmelise juhatuse, revisjonikomisjoni ja aukohtu. Esimeseks juhatuse esimeheks valiti kunagine Idapataljoni võitleja Karl Soomägi.

Järgnenud ESPÜ ju-hatuse koosolekutel kinnitati põhikirjas tehtud juriidilised parandused, koostati ESPÜ liikmete isikuandmete küsitluslehe ja ankeedi vorm. Täiendati põhikirja projekti, mille alusel igal ühenduse liikmel on õigus valida ja olla valitud ühenduse juhatusse-, töö- ja kontrollorganitesse ja võtta osa kõigist sõja- meeste ühenduse poolt korraldatavatest üritustest ning lahkuda omal soovil ühendusest. Vastavalt põhikirjale võivad ESPÜ liikmeks olla ka ühenduse liikmete perekonnaliikmed ja nende järglased,  aga ka juriidilised isikud, kes tunnistavad ESPÜ põhikirja, kusjuures uued liikmed võetakse vastu juhatuse otsusega. Organisatsiooni töö paremaks korraldamiseks kinnitati ühenduse grupiorganisaatorid.

Moodustati ka  ajalookomisjon, mille ülesandeks oli möödunud sõjasündmustega seotud ajaloofaktide jäädvustamine ning ühenduse liikmete isiklike sõjamälestuste kogumine. Samuti moodustati veel kultuurikomisjon, majanduskomisjon ning sotsiaal- ja koostöötoimkond. Eesti Sõjameeste Pärnu Ühenduse esimeseks eelistatud juriidiliseks liikmeks registreeriti Tori Kihelkonna Muinsuskaitse Selts kui üle-eestilise Eesti vabaduse eest võitlejate ühendamise mõtte algataja.

Kuna järgnenud kuud tõid pidevalt uusi liikmeid juurde, otsustati moodustada ka komisjon, mille ülesandeks oli välja selgitada, kes ESPÜ liikmetest on teeninud Saksa sõjaväes ning millises väeosas, olnud metsavend ja kes on  olnud represseeritud ning viibinud nõukogude kinnipidamiskohtades.

1994. aastal otsustas Tori Kihelkonna Muinsuskaitse selts korraldada 7. juulil Tori kiriku taastamise toetuseks ülemaailmse sõjameeste kokkutuleku, mille korraldamises osales ka sõjameeste ühendus. Samuti korraldas Pärnu Sõjameeste Ühendus ülevabariiklikud vabadusvõitlejate kokkutulekud Toris 1996. ja 2004. aastal.

5. mail 1995 võttis  Eesti Sõjameeste Pärnu Ühenduse juhatus vastu otsuse, moodustada ühenduse juurde meeskoor.  Meeskoori liikmeteks võisid põhikirja järgi olla Pärnu Sõja- meeste Ühendusse liik- med.

Oma 11-aastase tegevusaja jooksul on koor saanud tuntuks nii kodumaal kui Soomes ja Rootsis. Olles Eesti Meestelaulu Seltsi liige, on meeskoor osalenud kõigil EMLS-i laulupäevadel  ning 1999. aastal Eesti üldlaulupeol. Samuti on meeskoor esinenud kõigil Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ja Pärnu Ühenduse poolt korraldatud üritustel ja sõjameeste ülevabariiklikel kokkutulekutel, võtnud osa Pärnu linna ja maakonna laulupidudest ja pakkunud laulurõõmu Pärnu Pensionäride Liidu poolt korraldatud üritustel.

Seoses kauaaegse ühenduse juhatuse esimehe Karl Soomägi lahkumisega manalateele, valis üldkogu 2005. aastal uueks juhatuse esimeheks Jüri Kask’i, kes on Pärnu Sõjameeste Ühenduse tegevuses osalenus selle loomisest peale.

Oma 15 tegevusaasta jooksul on  Pärnu Sõjameeste Ühendusse kuulunud kokku 648 liiget. Tänaseks, mil endiste hallipäiste rindemeeste keskmine vanus ületab juba 80-nda piirijoone, on ühenduse nimekirjas 273 liiget. Kuid kõrgele vanusele vaatamata jätkub meestel veel tahet ja energiat tegutseda ja koos käia. Ja nii kogunetakse taas 25. novembril Pärnu Nooruse majja, et üheskoos tähistada oma organisatsiooni 15-ndat juubelit.

 

       Vaino Kallas

 

Sulge leht