RELVAGA VALELE VASTU

 

RELVAGA VALELE VASTU

(Ajaleht Uus Elu nr. 25,  29.veebruar 1944)

 

2005. aasta 3. veebruaril ilmus inglise ajalehes Daily Mail  16-st liiduvaba- riigist koosnev N.Liidu kaart, kus Balti riigid - Eesti, Läti ja Leedu- on toodud ära N.Liidu liiduvabariikidena. Ühtlasi on sama kaardi juures tähendatud, et:  nüüd on N.Liidu üksikutel liiduvabariikidel õigus pidada oma sõjaväge, sõlmida välispoliitilisi leppeid ning astuda omal tahtel igal ajal liidust välja

  Seoses sellega andis Eesti Omavalitsuse juht Dr. Mäe mõningaid selgitusi. Ta vihjas esmajoones asjaolule, et kui N.Liit lubab igal liiduvabariigil pidada oma sõjaväge, siis andku N.Liit nüüd välja eesti väeosad, millised ta omal ajal Venemaale viis, sest meie vajame neid nüüd bolševismi vastu… Mis puutub aga sellesse, et N.Liit lubab igal ajal liiduvabariikidel liidust välja astuda, siis meil pole seda vaja teha, kuna me pole kunagi N.Liitu astunud.

Zemitāns
Dr Hjalmar Mäe

Peatudes Daily Mailis ilmunud kaarti juures, märkis Dr. Mäe, et Inglismaa on ilma Eestilt luba küsimata loovutanud Eesti N.Liidule. Sellise kaarti ilmumisega on selgesti näha, et Briti tahab oma kriitilises seisukorras oleva maailmariigi säilimiseks bolševike kaasaabil Euroopa kultuurrahvad N.Liidu meelevalla alla anda. See kaart ja see samm tõestavad selgelt, et Inglismaa ei hooli Euroopa kondinendist ega selle kultuurist, sest kuidas muidu saaks ta kaasa aidata Euroopa eelposti -Balti rahvaste - hõivamisel bolševismi poolt.

Kõigi selle juures on unustatud üks fakt: nimelt sel momendil, kuiN.Liit meid ründab ja Inglismaa nõusolekul Eestit endale nõuab, on eesti rahvas end vabatahtlikult mobiliseerinud. Mobilisatsioon oli aga sisuliselt rahvahääletus. Kui eesti rahvas oleks tahtnud kuuluda N.Liitu, siis oleks mobilisatsioon nurjunud. On aga tõsiasi, et mobilisatsioon pole mitte ainult täielikult õnnestunud, vaid et võitlusse kutsututega on liitunud ka väga suurel hulgal vabatahtlikke.

Seda, eesti rahva võitlust bolšsevismi vastu toetavad kõik Eestis tegutsevad kirikud. Seda võitlust on avalikult õnnistanud ka Rooma katoliku kiriku pea, baptistide ja advendistide kirikupead ning loomulikult eesti suuremad usutunnistused - luteri ja õigeusu kirik.

Jutuajamise lõpul tähendas  Dr. Mäe:

"Kui ma eesti rahav esindajana sõna võtan, siis ütlen, et eesti rahvas ei ole kunagi kuulunud ega taha kuuluda N.Liitu ja jätkab võitlust bolševismi vastu, ning ei väljenda oma seisukohta ainult enda nimel, vaid teeb seda ühena Euroopa rahvastest.Inglismaa tahab olla küll kultuurriik, kuid võitleb koos bolševikega, kes tahavad hävitada nii euroopa rahvad kui nende kultuuri. Kui N.Liit oleks nõnda suuremeelne, nagu seal seletatakse (ajalehes Daily Mail), siis on huvitav teada, miks Punaarmeele on antud käsk - kõik vangi võetud eestlased mõrvata? Ja seda on ta ka teinud".

 

    Vaino Kallas