Küüditamised Eestis

 

FOTOALBUM I

KAITSELAHINGUD 1944. AASTAL EESTI IDAPIIRIL

"Vabadussõda jäkub praegu. Küll erinevates ja keerulismates tingimustes kui eelmine. Mitte orjade kari, mitte palgasõdurid, vaid väike, kaine põhjamaa rahvas võitleb praegu oma eluruumi, oma vabaduse eest. On raske laim ja solvamine, kui keegi mõtleb või ütleb teisiti."
Jüri Uluots

Eesti 1. ja 2. piirikaitse rügement 1944. a. suvel Peipsi rindel

Vasakul seisab esimese piirikaitse rügemendi 10. kompanii ülem leitnant Arnold Martins

Valveteenistusse asudes oli esimeseks ülesandeks punkri ehitamine

Soise pinnase tõttu rajati punkrid maa paele

Paate kasutati pataljoni allüksuste ja Piirisaarel asunud väeosa vahel ühenduste pidamiseks

Tekst

Soojadel suvepäedel supeldi Peipsi järves

Toit viidi pataljoni köögist allüksustesse suurtes termuskanistrites

Toiduviijad teel väeossa

Tekst

Tekst

Emajõel toimus liiklus jõelaevadel

Abikaasa tuli külla

Piirikaitserügementide relvastuses oli ka prantsuse kuulipilduja FM 24/29

20 mm õhutõrjesuurtükk FLAK-36

Õhutõrjesuurtüki sihtur

Piirikaitse üksuste mehed kandis saksa vormi, millel olid eesti regaalid.

80 mm miiniheitja meeskond positsioonil

Tunnimehed olid valvel nii öösel kui päeval

Sõduri suitsunorm oli kuus sigaretti päevas

Vangi võetud punaväelased

Nemad tulid meile õnnelikku elu ja kultuuri tooma

 

Fotod: Karl Hinzer

Fotoalbumi koostas Vaino Kallas